free html5 templates1. Išgyvenimas skirtas suaugusiems asmenims (+18). Jei kyla įtarimas dėl dalyvio (-ų ) amžiaus, dalyvis (-iai)
turi pateikti amžių patvirtinantį dokumentą (LR pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas).
2. „Hangar“ programos trukmė yra iki 45 min. Išgyvenime gali dalyvauti komanda iki 8 asmenų.
3. GRIEŽTAI draudžiama dalyvauti "Hangar" išgyvenime apsvaigus nuo vaistų, alkoholio ar kitų psichotropinių
medžiagų.
4. GRIEŽTAI draudžiama dalyvauti "Hangar" išgyvenime, jei turite chroniškų ligų (širdies, psichikos, astma,
epilepsija, šizofrenija ar kitos), taip pat nėščioms ir žindančioms moterims.
5. Prieš išgyvenimą kiekvienas žaidėjas PRIVALO pasirašyti, kad susipažino su taisyklėmis.
6. Dalyviai išgyvenimo metu privalo paklusti personalo nurodymams. Žaidėjai sutinka su tuo, kad bus liečiami,
pajus fizinį ir emocinį diskomfortą.
7. GRIEŽTAI draudžiama liesti, naudoti bet kokią fizinę jėgą, agresiją ar kitaip priešintis prieš "Hangar"
išgyvenimo aktorius.
8. GRIEŽTAI draudžiama filmuoti ar fotografuoti "Hangar" patalpose, nebent tam specialiai skirtose vietose.
9. "Hangar" personalas pasilieka visas teises publikuoti dalyvių foto ar video meždiagą, reklamos tikslais
socialiniuose tinklapiuose ir kitur.
10. "Hangar" personalas pasilieka sau visas teises nutraukti programą komandai ar pavieniams asmenims, jei yra
nesilaikoma taisyklių.
11. Pinigai už neatvykusius dalyvius, nutrauktą išgyvenimo programą dėl taisyklių nesilaikymo, yra negrąžinami.
12. Esant norui siūloma atsinešti patogius rūbus bei avalynę su savimi persirengimui.